1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

БДП

БДП

          

 

    Мили деца,

спазвайте следните правила за безопасно движение на пътя:

 

 1. Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.
 2. Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.
 3. Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.
 4. Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.
 5. Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.
 6. Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.
 7. При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него.
 8. Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.
 9. Не играйте около спрели и паркирали автомобили.
 10. Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.
 11. Не излизайте внезапно на уличното платно.
 12. Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.
 13. Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.
 14. Карайте велосипед на разрешените за това места.
 15. Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.
 16. Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.

    Вслушвайте се в съветите на вашите родители и учители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя.

Те най-много от всички желаят да опазят вашия живот и здраве!

 

 

    Уважаеми  родители,

 

    Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние - родители, учители и водачи.

За да опазим живота на децата на пътя Вие трябва да спазвате следните основни правила:

 1. Придружавайте задължително Вашето дете до училище, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата около училищата, значението на светлините на светофара.

 

 1. Определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето Ви може да ходи и да се прибира от училище. Провървете го няколко пъти заедно с него, за да се убедите, че го е запомнило. Представете маршрута в писмен вид на класния ръководител.

 

 1. Контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорения маршрут.
 2. Обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил.

 

 1. Използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата.
 2. В началото на учебната година задължително отбележете в декларацията, която се съхранява при класния ръководител, кой ще води и прибира детето от училище или то само ще се прибира. При промяна на ситуацията попълнете нова такава с точните данни.

 

 1. Убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи.

 

 1. Интересувайте се от това, което учи детето ви в училище в часовете по БДП. Закупуването на учебните тетрадки е задължително. Можете заедно да поиграете на някоя от игрите приложени в тях.

    Познаването на правилата по безопасност на движението все още не ги прави част от поведението на Вашето дете. То трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения като участник в движението, а това става с практически упражнения, най-добре под формата на игри или състезания с родителя (например - кой пръв ще забележи пешеходец в нарушение).

 

    Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:

 • Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата или близо до нея;
 • Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука;
 • Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;
 • Да не возите малки деца на предната седалка.

    Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те могат да знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.

 

    ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА НАМАЛИМ СКОРОСТТА ..., ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!

 

    Препоръки БДП

    Практически препоръки

    Урок по БДП

    Теми по БДП за учебната 2021/2022г.

    Набелязани мерки за ограничаване и намаляване на последствията от пътнотранспортните произшествия с участие на деца

    Добри практики

    Инструктаж на учениците

    Програма за обучение по БДП за I клас

    Програма за обучение по БДП за II клас

    Програма за обучение по БДП за III клас

    Програма за обучение по БДП за IV клас

    Програма за обучение по БДП за V клас

    Програма за обучение по БДП за VI клас

    Програма за обучение по БДП за VII клас

    Секторна стратегия БДП 2021-2030


Copyright © 2015 All Rights Reserved.