1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Иновативно училище

Иновативно училище

С решение на Министерски съвет от 19.08.2020 г. I ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“, град Монтана е иновативно училище от учебната 2020/2021 година!

Иновацията ще обхване периода 2020/2024 г. и е насочена към въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията на обучението и използване на нови методи на преподаване за учениците в сега обучаващите се се 2а, 3в, 4а, 4б и 4в клас.

Целта е: развитие на творческо мислене; екипна работа и сътрудничество; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите; изграждане на здрава връзка с природата и опазване на околната среда; ПБО (проектно базирано обучение) насочено към - продължително, задълбочено, съвместно учене, използване на нови технологии, създаване на продукти и споделяне на идеи.


Учим и се забавляваме с интерактивна играчка Bee but ???? 

Учениците от 3. "в" клас  изпозваха Bee but , за да приложат своите знания от раздел "Части на речта" и уменията от компютърно моделиране за подреждане на блокове и създаване на алгоритъм. 

 

„Иновация в действие“ във 2.а клас

Учениците  проведоха полезен интердисциплинарен урок по „Технологии и предприемачество“,  като използваха и знанията си по математика. Сами успяха да съставят бюджет  за определено събитие и да направят изчисления за покупка на продуктите, които ще са необходими. Справиха се отлично и с практическата работа по изработването на чанта за пазаруване от хартия. Децата  с удоволствие ще приложат новите си знания при планирането на коледните подаръци.


Време е за нещо ново и иновативно!

Интересен за всички бе днешният интердисциплинарен урок по български език и литература и изобразително изкуство. Потопихме се в света на българските легенди. Учениците от IV"а"клас научиха сами да изработват мисловни карти и да ги оформят по свой индивидуален начин.
В края на часа с много усмивки и доволни от добре свършената работа оцениха сами постиженията си.

Иновация в действие ????

 
Човекът и природата в 3."в"клас
 
Чрез техника  "Карти на ума" учениците систематизираха знанията си от раздел "Тела и вещества".
По този начин, използвайки система от думи и изображения, се  отключват способностите на учениците за планиране, организиране и запаметяване на учебния материал. 
 
 

Иновация в действие

За да бъде интересен урокът, трябва да има  интердисциплинарни и интерактивни елементи. По интересен и забавен начин, учениците от 3."в" се запознаха с нов геометричен обект ъгъл и елементите му.


Днес 28.10.2020 г. в 3 "в" клас с класен ръководител Ж. Гоцова бе проведен открит интердисциплинарен урок по БЕЛ и Технологии и предприемачество на тема "Българската приказка".

Децата показаха какво са научили за видовете приказки и пренесоха своите знания в самостоятелно изработени книжки "Lapbook", работиха в сътрудничество и се самооцениха. 


Copyright © 2015 All Rights Reserved.