1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

„Химията – по лесна“ по проект „Твоят час”

    Групата за занимания по обучителни трудности „Химията – по лесна“ завърши работата си по проект „Твоят час” за тази учебна година.  

    За да се подпомогне работата по постигане на резултати в усвояването на химичните знания, но и за да се предизвика интерес към учебната работа и най-вече мотивация за успех, се наложи използване на разнообразни методи и форми на работа.

    На 13.06.2017г. се проведе представителната изява, на която учениците представиха своята дейност през годината.

    Представянето предизвика голям интерес и много емоции. Вниманието бе както към презентацията, която представи групата, така и към въпросите и упражненията, с които показаха напредъка си.

    В края на тържеството учениците получиха грамоти за успешна работа по проекта през учебната година.


Copyright © 2015 All Rights Reserved.