1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Представителна изява на група с обучителни затруднения по Български език и литература и математика

Проект „Твоят час“:

Представителна изява на група с обучителни затруднения по Български език и литература и математика

    На 8 юни 2017 г. се проведе заключителната публична изява на групата по БЕЛ „Искам да пиша и чета!“ с ръководител Десислава Александрова , както и на групата по Математика „За да литнеш в небесата, за да плаваш по море, трябва братко ти да знаеш математика  добре “ с ръководител Диляна Каменова – дейност по обучителни интереси, реализирана в I ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в рамките на проект „Твоят час“ (G05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“).

    Проектът е за ученици от 5 клас със слаба мотивация и липса на умение за учене по БЕЛ, за да се преодолеят образователните дефицити на учениците в училище и повишаване на мотивацията им за учене. Участниците постигнаха напредък в овладяването на математическите знания и умения, обусловени от индивидуалните си интелектуални заложби. Учениците бяха мотивирани и удовлетворени от напредъка си.

    На изявата присъстваха ученици, учители, родители и гости в подкрепа на участниците. Някои получиха грамоти за успешно завършване на проекта. Директорът Албена Иванова поздрави групите за активната работа през годината и ефективно изпълнените задачите по проекта „Твоят час“.


Copyright © 2015 All Rights Reserved.