1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

    Министерският съвет прие Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). Целта на документа е функционалната грамотност да се изведе като национален приоритет и да се гарантира сътрудничеството в областта на инициативите за ограмотяване, които да се реализират от местните, регионалните и националните власти, социалните партньори, учителите и родителите.

    Затова образованието трябва да стане стратегически приоритет, свързан с националлната сигурност на България от гледна точка на социален облик, здравеопазване, здрав политически климат, икономическо и стопанското развитие.

    Ниската грамотност и проблемите в образованието нанасят икономически  и социални щети върху обществото. Влошава се качеството на работната сила, понижава се жизненото равнище, а от тях следват безработица, масова бедност, криминални престъпления.

    Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността бяха извършени следните дейности, касаещи повишаване на грамотността на учениците:

ДАТА

КЛАС

МЕРОПРИЯТИЕ

 

11.12.17г.

2а,1а,1б,1в

Драматизация на приказка

 

12.12.17 г.

1а,1б,1в

2а,2б,2в

Викторина „ Помисли , можеш да отгатнеш ти !

12.12.17 г.

1а,2а,2б,

 

Състезание по краснопис

12.12.17 г.

3а,3б,3в

4а,4б,4в

Урок с мама и баба !

12.12.17 г.

Кой чете най-бързо в нашия клас ?

 

13.12.17г.

1б,1в

Разглеждане на любими книжки

 

13.12.17г.

Четем по роли

 

13.12.17 г.

Конкурс „ Най- добър разказвач”

 

13.12.17 г. 

Можем да четем по роли

 

13.12.17 г.

1а,3а

В света на приказните герои

 

13.12.17г.

Беседа – Жанровете в литературата

 

13.12.17 г.

Любопитни факти от енциклопедия

 

13.12.17

4а,4б

Български писатели и творчеството им за деца

 

13.12.17г.

Аз чета изразително

 

14.12.17 г.

Стихове за деца – кой ще ги представи най-добре?

 

14.12.17 г.

1в,3в

Илюстрация на любима приказка

 

14.12.17 г.

Най – изразителното четене на разказ

 

14.12.17 г.

Моделиране на приказни герои

 

14.12.17 г.

Четене по роли

 

14.12.17 г.

4б,4в

Състезание по краснопис

 

15.12.17 г.

Да се маскираме и разкажем за любимите си герои

 

15.12.17 г.

1в,2в,4а

Състезание по краснопис

 

15.12.17 г.

Четем приказки на малките ученици

 

15.12.17 г.

Четене на басни

 

15.12.17 г.

Подари книга за класната библиотека

 

    На 14.12.2017 г. се проведе Маратон на четенето. Литературният празник беше     посветен на  Националната седмица за повишаване на грамотността. Взеха участие ученици от 5-6-7 клас. Ентусиазираните малки читатели прочетоха с вълнение откъси от свои любими художествени творби.

    В рамките на Националната седмица на четенето в групите за целодневна организация на учебния ден ученици от V -VI- VII клас взеха участие в състезание по правопис на български език „Пиша правилно!”. Индивидуален победител стана шестокласничката Кристина Стоянова от отбор "Мога".

  • Участие в състезание по български език на сдружение „Любословие” на 29.11.17г. - V -VI клас
  • Ежемесечно провеждане на консултации с деца, невладеещи български език в достатъчна степен, и своевременно  уведомяване на родителите за тяхното ниво на езикова компетентност.

Още снимки от събитието в нашата галерия.


Copyright © 2015 All Rights Reserved.