1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Приказно смятане с числа и герои

    На 08 май се проведе иновативно състезание под надслов „Приказно смятане с числа и герои“ по два от основополагащите предмети в българското образование-Български език и литература и Математика с ученици от петите класове.

 Участниците бяха разделени на два отбора - „Перпендикуляр” и „Метафора“, илюстриращи взаимовръзката между предметите Български език и литература и Математика „споени” от интерпретация на руска народна приказка, влизащи в ролята на воините на Иван Царевич, които по сценарий трябва да освободят героинята Елена Прекрасна. Сред „препятствията“ са задачи от двата предмета.

   Състезанието бе резултат от съвместната работа на старши учителите Д. Каменова и Д.Александрова, даваща пълнокръвен живот и утвърждаваща примера на междупредметността, високо ценен и оценяван по време на уроци и нови идеи


Copyright © 2015 All Rights Reserved.