1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Забавно лято в библиотеката на I ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ 2019г.”

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

„Забавно лято в библиотеката на I ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ 2019г.”

 

  1. Програмата „Забавно лято в библиотеката на I ОУ „Св.св. Кирил и Методий” 2019” ще стартира на 13 юни 2019 г. и ще продължи до 30 юли 2019г. В зависимост от броя на желаещите да участват се предвижда да бъдат обособени две групи с максимален капацитет 20 места в група;
  2. Участието в Програмата е с предварително записване и ще се извършва на място в библиотеката при I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от 3 юни до 10 юни 2019 г. /включително/, в рамките на работното време на библиотеката, до запълване на местата в групите. Всеки родител може да запише само собственото си дете;
  3. За да участва в Програмата, детето трябва да е регистриран читател в библиотеката при училището;
  4. Минималната възраст на участниците е 8 г. ./след завършен 1-ви клас/, тъй като занятията в Програмата са съобразени с възрастовите особености на децата над тази възраст /минимална четивна техника, логическо мислене, елементарна математика, способност за боравене с ножица, творчески подход и др./;
  5. Детето трябва да спазва установения ред и дисциплина в творческата група, да не влиза в конфликти с другите деца и да не пречи на останалите при изпълнение на поставените задачи – при неспазване на регламента до три нарушения, детето ще бъде отстранявано от Програмата;
  6. Желателно е детето да разполага с личен набор от технически средства за работа /ножичка, четка за рисуване, сухо лепило, боички, флумастри, цветни моливи и др./
  7. Родителят следва да предава детето на екипа, провеждащ Програмата, до десет минути преди часа за започване на работа в групата и има задължението да го прибере след приключване на занятието - деца, които са дошли след започване на заниманията, няма да бъдат допускани до участие.
  • В зависимост от броя на участниците библиотеката си запазва правото да преразпределя участниците в Програмата в групи, съгл. т. 1 и т. 2 от настоящия Регламент, позволяващи протичането на нормален работен (творчески) процес, за което родителите ще бъдат допълнително уведомени.


Copyright © 2015 All Rights Reserved.