1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

ХХХ Национално състезание ХХХ “Златната лига”

    Представителният отбор на Ученическите екипи по първа помощ от област Монтана се представи отлично на ХХХ Национално състезание, класирайки се на 7-то място в “Златната лига”. Според регламента на надпреварата, екипи се групират в три лиги – “Златна”, “Сребърна” и “Бронзова”. В състезанието участваха 26 отбора и общо над 100 състезатели от цялата страна, на възраст между 12 и 14 г.

    Персоналният състав на екипа са учениците от Първо ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Монтана: Илиян Калинов Илиев, Елица Христова Арсенова, Рая Бисер Илиева, Рая Стоянова Петрова с ръководител г-жа Елка Цветанова Станева-Ангелова. За подготовката на екипа се погрижиха експерти и треньори от Младежкия авариен екип към Обл.съвет на БЧК-Монтана.

    Чрез специални ситуативни задания в различни пунктове беше оценявана подготовката на учениците за оказване на първа долекарска помощ, реакция при бедствия и знания за Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Водени от желанието да помагат на уязвимите хора в ситуации на бедствия, аварии и катастрофи, по време на Националното състезание Ученическите екипи с голямо желание и ентусиазъм показаха резултатите от усилената си подготовка.

    Състезателната първа помощ тества уменията на подрастващите да се справят с кризисни състояния и да помагат на пострадали в зависимост от спецификата и степента на нараняванията. Оценяват се и качества като бързина, екипност, съобразителност, проверяват се уменията на младежите да действат адекватно за облекчаване болката на пострадалите до пристигане на медицински екип. Оказването на първа помощ на пострадал в рамките на първите 6-8 минути след възникване на инцидента е жизнено важно, затова целта на БМЧК е да бъдат обучени повече млади хора по темата.

 


Copyright © 2015 All Rights Reserved.