1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

Доставка на храна за учебната 2020/2021г.

Обществената поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от І ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Монтана, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І-ви до VІІ-ми клас;

Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на индивидуално опакована храна – „закуска и плод“ по предварителна заявка за учениците от І-ви до ІV-ти клас.

https://app.eop.bg/tender/76319/buyer/lots


Copyright © 2015 All Rights Reserved.