1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Uncategorised

Иновативно училище

С решение на Министерски съвет от 19.08.2020 г. I ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“, град Монтана е иновативно училище от учебната 2020/2021 година!

Иновацията ще обхване периода 2020/2024 г. и е насочена към въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията на обучението и използване на нови методи на преподаване за учениците в сега обучаващите се се 2а, 3в, 4а, 4б и 4в клас.

Целта е: развитие на творческо мислене; екипна работа и сътрудничество; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите; изграждане на здрава връзка с природата и опазване на околната среда; ПБО (проектно базирано обучение) насочено към - продължително, задълбочено, съвместно учене, използване на нови технологии, създаване на продукти и споделяне на идеи.


„Иновация в действие“ -  2.а клас 20.01.2021г.

Днес учениците от 2.а клас отново проведоха интересен нетрадиционен урок за формиране на начална финансова грамотност, като приложиха на практика усвоените знания както по предприемачество, така и по математика. Чрез ролева игра „Семеен съвет“ децата показаха добри умения за съставяне на семеен бюджет, работа в екип, вземане на решение, представяне и защитаване на идея, удовлетворяване на потребностите и желанията на всеки член от семейството.


 Иновация в действие

Правописът се овладява трудно и именно затова началното обучение се нуждае от непрекъснато обновяване и разнообразяване на педагогическите решения за неговото осъществяване.

Иновативно  педагогическо решение наречено „Моят индивидуален правописен речник“  бе представено днес от г-жа Ж. Гоцова пред учениците от 3. „в“ клас и техните гости .

Учениците създадоха собствени правописни речници . В началото на речника те записаха изучени правописни правила с различен цвят и подходящи примери. В тези речници учениците ще записват еднократно думите, в които са допуснали грешки при диктовка.

По този начин се формират умения, които са част от езиковата компетентност на учениците, осигурява се възможност за припомняне и затвърдяване на правописни правила, а също и да се проследи напредъка на учениците по правопис.


 Учим и се забавляваме с интерактивна играчка Bee but ???? 

Учениците от 3. "в" клас  изпозваха Bee but , за да приложат своите знания от раздел "Части на речта" и уменията от компютърно моделиране за подреждане на блокове и създаване на алгоритъм. 

 

„Иновация в действие“ във 2.а клас

Учениците  проведоха полезен интердисциплинарен урок по „Технологии и предприемачество“,  като използваха и знанията си по математика. Сами успяха да съставят бюджет  за определено събитие и да направят изчисления за покупка на продуктите, които ще са необходими. Справиха се отлично и с практическата работа по изработването на чанта за пазаруване от хартия. Децата  с удоволствие ще приложат новите си знания при планирането на коледните подаръци.


Време е за нещо ново и иновативно!

Интересен за всички бе днешният интердисциплинарен урок по български език и литература и изобразително изкуство. Потопихме се в света на българските легенди. Учениците от IV"а"клас научиха сами да изработват мисловни карти и да ги оформят по свой индивидуален начин.
В края на часа с много усмивки и доволни от добре свършената работа оцениха сами постиженията си.

Иновация в действие ????

 
Човекът и природата в 3."в"клас
 
Чрез техника  "Карти на ума" учениците систематизираха знанията си от раздел "Тела и вещества".
По този начин, използвайки система от думи и изображения, се  отключват способностите на учениците за планиране, организиране и запаметяване на учебния материал. 
 
 

Иновация в действие

За да бъде интересен урокът, трябва да има  интердисциплинарни и интерактивни елементи. По интересен и забавен начин, учениците от 3."в" се запознаха с нов геометричен обект ъгъл и елементите му.


Днес 28.10.2020 г. в 3 "в" клас с класен ръководител Ж. Гоцова бе проведен открит интердисциплинарен урок по БЕЛ и Технологии и предприемачество на тема "Българската приказка".

Децата показаха какво са научили за видовете приказки и пренесоха своите знания в самостоятелно изработени книжки "Lapbook", работиха в сътрудничество и се самооцениха. 

Благодарим Ви родители

Уважаеми родители!

Вече 3 седмици всички ние сме в извънредно положение!

Време, което поставя на изпитание нашата устойчивост, гъвкавост и човечност!

Време тревожно, време на изолация, време на преосмисляне!

Но това е и времето, в което показахме, че сме екип -

Вие, родителите на нашите деца и ние - учителите!

Вие ни подкрепяте!

Тази подкрепа ни дава сили и увереност, че заедно ще се справим!

Вие ни се доверявате!

Ние се стремим да бъдем гъвкави и позитивни!

Вие споделяте нашите тревоги за успеха на децата!

Ние се стремим да се чувствате сигурни и подкрепени!

Вие показвате, че ни вярвате!

За нас тази вяра е сила и надежда!

Днес всички ние се обединихме и създадохме силен екип, в който всеки съзнава своето място и своята отговорност!

Благодарим Ви!

Благодарим, че ни подкрепяте в неуморния стремеж към знанието и в следването на мечтите на нашите деца!

Ние сме уверени, че заедно можем всичко!

Бъдете здрави!

 

От ръководството и учителите на Първо основно училище.

BDP

          

 

    Мили деца,

спазвайте следните правила за безопасно движение на пътя:

 

 1. Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.
 2. Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.
 3. Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.
 4. Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.
 5. Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.
 6. Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.
 7. При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него.
 8. Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.
 9. Не играйте около спрели и паркирали автомобили.
 10. Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.
 11. Не излизайте внезапно на уличното платно.
 12. Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.
 13. Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.
 14. Карайте велосипед на разрешените за това места.
 15. Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.
 16. Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.

    Вслушвайте се в съветите на вашите родители и учители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя.

Те най-много от всички желаят да опазят вашия живот и здраве!

 

 

    Уважаеми  родители,

 

    Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние - родители, учители и водачи.

За да опазим живота на децата на пътя Вие трябва да спазвате следните основни правила:

 1. Придружавайте задължително Вашето дете до училище, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата около училищата, значението на светлините на светофара.

 

 1. Определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето Ви може да ходи и да се прибира от училище. Провървете го няколко пъти заедно с него, за да се убедите, че го е запомнило. Представете маршрута в писмен вид на класния ръководител.

 

 1. Контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорения маршрут.
 2. Обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил.

 

 1. Използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата.
 2. В началото на учебната година задължително отбележете в декларацията, която се съхранява при класния ръководител, кой ще води и прибира детето от училище или то само ще се прибира. При промяна на ситуацията попълнете нова такава с точните данни.

 

 1. Убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи.

 

 1. Интересувайте се от това, което учи детето ви в училище в часовете по БДП. Закупуването на учебните тетрадки е задължително. Можете заедно да поиграете на някоя от игрите приложени в тях.

    Познаването на правилата по безопасност на движението все още не ги прави част от поведението на Вашето дете. То трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения като участник в движението, а това става с практически упражнения, най-добре под формата на игри или състезания с родителя (например - кой пръв ще забележи пешеходец в нарушение).

 

    Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:

 • Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата или близо до нея;
 • Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука;
 • Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;
 • Да не возите малки деца на предната седалка.

    Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те могат да знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.

 

    ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА НАМАЛИМ СКОРОСТТА ..., ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!

 

    Препоръки БДП

    Практически препоръки

    Урок по БДП

    Теми по БДП за учебната 2020/2021г.

    Набелязани мерки за ограничаване и намаляване на последствията от пътнотранспортните произшествия с участие на деца

    Добри практики

    Инструктаж на учениците

    Програма за обучение по БДП за I клас

    Програма за обучение по БДП за II клас

    Програма за обучение по БДП за III клас

    Програма за обучение по БДП за IV клас

    Програма за обучение по БДП за V клас

    Програма за обучение по БДП за VI клас

    Програма за обучение по БДП за VII клас


Copyright © 2015 All Rights Reserved.