1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

ВАЖНО!

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК 2020/21г.

  1. Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, се възстановят същите за всички ученици от 5 до 7  клас от I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, при спазване на следния график, считано от 02.2021г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас

  1. Занятията ще се провеждат в съответствие с приетите в I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.
  2. Дейностите ще се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Ще се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.
  3. Останалите часове за учениците от 5 до 7 клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове - 30 мин. за прогимназиален етап, съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021г.

 


Copyright © 2015 All Rights Reserved.