1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

ВАЖНО!

Уважаеми родители! От днес /05.03.2024г./, в нашето училище ще учат втора смяна ФСПГ /Финансово стопанска професионална гимназия/, поради ремонт, в тяхното училище. Обръщаме внимание всички лични вещи да бъдат прибрани след часовете. Консултациите и часовете за занимания по интереси ще се провеждат на втория етаж в голяма сграда. Часовете започват от 8 сутринта, а последните две междучасия ще бъдат по 5 мин., за да може от 13.50 ч. да започва втора смяна!


Copyright © 2015 All Rights Reserved.