1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

За Вас, седмокласници

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021 – 2022 година

Оценяване на изпитните работи от НВО            17 – 26.06. 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО                      до 28.06.2022 г.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием 

Подаване на документи за участие в приема

05 – 07 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2022 г

 


Copyright © 2015 All Rights Reserved.