1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

Новини

Успешно продължава работата ни по проект

      Успешно продължава работата ни по проект "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с учителите по учебни предмети от прогимназиален етап".

      В началото на месец май се проведоха предвидените уроци по Човекът и природата в четвъртите класове. Преподавателят по природни науки в прогимназиална степен г-жа Светлана Спасова предложи различни начини на представяне на храните и хранителните вещества, които се съдържат в тях.

      В края на часа учениците изработиха собствени хранителни пирамиди с продукти, които обичат да похапват, естествено като спазват правилата за здравословно хранене.

      Уроците протекоха с разбирателство и много интерес и емоции, което предвещава успешна бъдеща работа в пети клас.

ОРЕС

Уважаеми родители, във връзка с преминаване към обучение в електронна среда от разстояние Ви уведомяваме, че от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. учениците ще се обучават в платформата Microsoft Teams по следния график:

График I-VII клас

График ГЦОУД I-V клас

Приемственост между прогимназиален и начален етап

    Приемственост между прогимназиален и начален етап – това е целта на участието ни в проект "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с учителите по учебни предмети от прогимназиален етап". 

    Г-жа Светлана Спасова, преподавател по природни науки в прогимназиален етап, проведе урок с учениците от четвъртите класове по темата „Растеж и развитие на яйцеснасящи животни“. Тя грабна вниманието на учениците с интересна игра за затвърдяване на знанията за тези животни.

    Уроците протекоха с много емоции и взаимно разбиране и от двете страни , а помощници в това запознанство бяха началните учители Катя Маркова, Неда Христова и Надежда Андреева.

Васил Левски

На 19 февруари България отдава почит на един велик българин - Васил Левски. Той е от онези българи, които продължават да ни дават пример как се живее достойно. Любовта му към Родината, както и неговия героизъм, показват че дори и в трудни времена надеждата никога не угасва. Затова тематичните рисунки на учениците от Първо ОУ бяха вдъхновени от делото на Апостола на свободата.

ВАЖНО!

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК 2020/21г.

  1. Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, се възстановят същите за всички ученици от 5 до 7  клас от I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, при спазване на следния график, считано от 02.2021г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас

  1. Занятията ще се провеждат в съответствие с приетите в I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.
  2. Дейностите ще се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Ще се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.
  3. Останалите часове за учениците от 5 до 7 клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове - 30 мин. за прогимназиален етап, съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021г.

 

ОРЕС

Уважаеми родители, във връзка с преминаване към обучение в електронна среда от разстояние Ви уведомяваме, че от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. учениците ще се обучават в платформата Microsoft Teams по следния график:

График V-VII клас

График ГЦОУД

Петокласниците отново пътуват в Космоса

Учениците от V клас приложиха  знанията получени в часовете по човекът и природата на практика и се разходиха из Вселената. Те създадоха много оригинални и красиви макети и рисунки на Слънчевата система. Интересът към тях от малки и големи ученици е голям.

Изложбата „ Разходка в Космоса” е разположена на втория етаж в голяма сграда на училището и ще продължи до 27 ноември. Заповядайте да я видите!


Copyright © 2015 All Rights Reserved.