1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

За Вас, родители

Уважаеми родители,

Прилагайки Насоките за работата на системата на училищното образование през учебна 2020/2021 година и спазвайки Мерките за опазване здравето и живота на учениците и работещите в училището, веднъж седмично ще качваме информация в сайта ни за епидемичната ситуация в училището или извънредно при наличието на болен ученик или учител и при карантиниране на паралелка.


 

Събиране на средства от родителите на децата и учениците

Декларация за прибиране

Декларация - снимки

Декларация за участие в извънкласни мероприятия

Уведомление за отсъстване до 3 дни

Заявление за отсъстване до 7 дни 

Заявление за освобождаване от физическо възпитание

Заявление за избор на спортни дейности

Заявление - ГЦОУД

Заявление - ИУЧ (2 часа)

Заявление - ИУЧ (3 часа)

Съвети за родители относно социалните мрежи

Готови ли сме за учебната година


Copyright © 2015 All Rights Reserved.