1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

Учебна 2022/23

Графици

График за провеждане на контролни работи през II срок 2022/2023

График за провеждане на консултации с ученици - втори срок

График за провеждане на консултации с ученици в ЦОУД - втори срок

График за провеждане на контролни работи през I срок 2022/2023

График за провеждане на входни нива

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2022/2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План за изпълнение на стратегията за превенция на ранното отпадане и по-пълно обхващане на деца и ученици в училище 2022 – 2023 учебна година

Информация за организацията на учебния ден 2022/2023  учебна година

График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици

График за провеждане на консултации с ученици

График за провеждане на консултации с ученици в ЦОУД

Правилници

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Планове

Годишен план на училището

Училищни учебни планове I-VII клас 2022/2023 учебна година

Стратегия за развитието на училището от 2021/2022 учебна година до 2025/2026 учебна година

Приложение към стратегията

 

Мерки за справяне с насилието и агресията

Практически насоки за действия в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Добри практики


Copyright © 2015 All Rights Reserved.