1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

XХІХ Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ – Лозен.

    Учениците от І ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий”- гр. Монтана, ръководени от г-жа Елка Станева, взеха участие в XХІХ Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ от 2 до 4 юни 2017 г. в НУЛЦ БЧК – Лозен. Те показаха уменията си за оказване на първа долекарска помощ в различни ситуации – пътнотранспортно произшествие, промишлена авария, природно бедствие, битов инцидент и др. В състезанието бяха включени атрактивни демонстрации и състезателни игри.

 


Copyright © 2015 All Rights Reserved.