1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Завърши работата по Национална програма „С грижа за всеки ученик“

     През настоящата 2015/2016 учебна година в Първо ОУ „Св.св. Кирил и Методий”- град Монтана бе сформирана група от 6 ученици от VIII клас за допълнително обучение по Български език и литература по  Националната  програма  „С грижа за всеки ученик“.  Ръководител на проекта е старши учител - Десислава Александрова.

     Националната  програма  „С грижа за всеки ученик“ е  насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на  учениците според индивидуалните им образователните им потребности.

Проектът цели подобряване качеството на учебния процес, особено за изоставащите ученици. В него са заложени достатъчно упражнения, изработване на табла и други  дейности, с които учениците да бъдат стимулирани и направлявани за успешно осъществяване на учебните задачи.


Copyright © 2015 All Rights Reserved.