1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

Учебна 2021/22

Графици

Заповед за провеждане на поправителни изпити в V клас - втора сесия

Заповед за провеждане на поправителни изпити в V клас

Заповед за провеждане на поправителни изпити в VI клас

График за провеждане на консултации за поправителни изпити

ГРАФИК ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 21.10.2021 Г. 

ГРАФИК ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В ГЦОУД ЗА ПЕРИОДА ОТ 21.10.2021 Г.

График за консултации

График за консултации в ГЦОУД

График на контролни и класни работи

График на контролни и класни работи през втория срок

Информация за организацията на учебния ден

График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици

График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици в ГЦОУД

 

Правилници

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

Планове

Училищни учебни планове I-VII клас 2021/2022 учебна година

Стратегия за развитието на училището от 2021/2022 учебна година до 2025/2026 учебна година

Приложение към стратегията

Годишен план

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

План за превенция на ранното напускане

План за образователна интеграция

 

Мерки за справяне с насилието и агресията

Практически насоки за действия в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Добри практики


Copyright © 2015 All Rights Reserved.