1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Новини

"Математиката - лесна и интересна" - проект Твоят час

  С интерес учениците разгледаха презентацията за дейността на групата и  работиха по поставената задача за сглобяване на пъзел.

  В края на изявата трима ученици получиха грамоти за положеното старание през годината.

XХІХ Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ – Лозен.

    Учениците от І ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий”- гр. Монтана, ръководени от г-жа Елка Станева, взеха участие в XХІХ Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ от 2 до 4 юни 2017 г. в НУЛЦ БЧК – Лозен. Те показаха уменията си за оказване на първа долекарска помощ в различни ситуации – пътнотранспортно произшествие, промишлена авария, природно бедствие, битов инцидент и др. В състезанието бяха включени атрактивни демонстрации и състезателни игри.

 

Представителна изява на група с обучителни затруднения по Български език и литература и математика

Проект „Твоят час“:

Представителна изява на група с обучителни затруднения по Български език и литература и математика

    На 8 юни 2017 г. се проведе заключителната публична изява на групата по БЕЛ „Искам да пиша и чета!“ с ръководител Десислава Александрова , както и на групата по Математика „За да литнеш в небесата, за да плаваш по море, трябва братко ти да знаеш математика  добре “ с ръководител Диляна Каменова – дейност по обучителни интереси, реализирана в I ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в рамките на проект „Твоят час“ (G05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“).

    Проектът е за ученици от 5 клас със слаба мотивация и липса на умение за учене по БЕЛ, за да се преодолеят образователните дефицити на учениците в училище и повишаване на мотивацията им за учене. Участниците постигнаха напредък в овладяването на математическите знания и умения, обусловени от индивидуалните си интелектуални заложби. Учениците бяха мотивирани и удовлетворени от напредъка си.

    На изявата присъстваха ученици, учители, родители и гости в подкрепа на участниците. Някои получиха грамоти за успешно завършване на проекта. Директорът Албена Иванова поздрави групите за активната работа през годината и ефективно изпълнените задачите по проекта „Твоят час“.

„Химията – по лесна“ по проект „Твоят час”

    Групата за занимания по обучителни трудности „Химията – по лесна“ завърши работата си по проект „Твоят час” за тази учебна година.  

    За да се подпомогне работата по постигане на резултати в усвояването на химичните знания, но и за да се предизвика интерес към учебната работа и най-вече мотивация за успех, се наложи използване на разнообразни методи и форми на работа.

    На 13.06.2017г. се проведе представителната изява, на която учениците представиха своята дейност през годината.

    Представянето предизвика голям интерес и много емоции. Вниманието бе както към презентацията, която представи групата, така и към въпросите и упражненията, с които показаха напредъка си.

    В края на тържеството учениците получиха грамоти за успешна работа по проекта през учебната година.

Състезание по тенис по проект "Твоят час"

    По проект "Твоят час" бе проведено състезание по тенис на маса между VII и VIII клас. То бе интересно, оспорвано и много емоционално. Всички, и победители и победени получиха награди.

Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

    Отборът на І ОУ ,,Св.св.Кирил и Методий”- гр. Монтана представи областта на XV Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” от 12 до 14 юни 2017 г. в град Бургас. Класирахме се на трето място, с равен брой точки с област Шумен. Честита победа на нашите ученици!

Втора публична продукция по проект „Твоят час”

    На 29.05.2017 год. в Младежкия дом бе реализирана Втората публична продукция по проект „Твоят час”. Във фоайето бяха подредени изложбите на групите за дейности по интереси: „Забавна работилничка”, „Вълшебството на хартията”, „Малки художници”, „Аз творя“, „Сръчни ръчички“. Артистите от „Театрална работилница” представиха постановката „Василиса прекрасна”. Декорите са дело на „Малки художници”.Втората публична продукция беше празник на детското творчество и вдъхновение. За веселото настроение се погрижи групата „Бонбони с помпони“. Всички гости бяха впечатлени от красивия декор и артистичното изпълнение.Участниците и ръководителите – г-жа Н.Милчова и г-н П.Маринков показаха,че по проект „Твоят час” може да се твори красота.

Още снимки от събитието в нашата галерия.

"Искам да бъда грамотен 2-3 клас!"

     На 30.05.2017 г., под формата на открит урок, учениците от група "Искам да бъда грамотен 2-3 клас!" с ръководител Ж.Гоцова, показаха на своите гости натрупаните знания в часовете по проект "Твоят час".


Copyright © 2015 All Rights Reserved.