1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Новини

Искам да бъда грамотен 2-3 клас!

    На 23.02.2017 г. г-жа Ж. Гоцова ръководител на група за обучителни затруднения на ученици по БЕЛ „Искам да бъда грамотен 2-3 клас! „ по проект Твоят час проведе открит урок пред директора на Първо основно училище г-жа Албена Иванова и родители на учениците.

Учениците показаха на гостите своите знания придобити през първите четири месеца от стартирането на проекта.

Не на тормоза,но не за ден !

Не на тормоза,но не за ден !  -  казаха учениците от 3 "б" клас и облякоха розовите фланелки в чест на Световния ден срещу агресията в училище.

Всяко последна сряда на месец февруари е Ден на розовата фланелка. 
В нашето училище учениците от 3 "б" клас го  отбелязаха  за трета поредна година, като изработиха постер с 18 сърца символизиращи 18 ученици в класа и ръката на класния ръководител, който ги подкрепя.
                                    

Великият българин Васил Левски

   В навечерието  на 144–та годишнина от обесването на Васил Левски,  в І ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий” – гр. Монтана, бяха организирани поредица от мероприятия за отбелязване на събитието. Гости в нашето училище бяха представители от Регионален исторически музей – гр. Монтана, които представиха презентация пред учениците от ІV,,а”, ІV,,б”, ІV,,в” и ІV,,г” класове на тема: ,,Великият българин Васил Левски”.

 Осъществена бе приемственост между учениците от начална и прогимназиална степен с представения рецитал и викторина за Васил Левски от възпитаниците на І,,а” клас, с класен ръководител г-жа Гергана Страхилова и ІV,,в” клас, с класен ръководител г-жа Катя Маркова.

   Преподавателите по история, г-жа Елка Станева и г-жа Силвия Каменова, представиха пред учениците от V – VІІІ клас презентация за живота и делото на Апостола.

  Ученици от V клас изнесоха рецитал, посветен на героизма на Васил Левски.

"Физиката - явления, закони, опити и наблюдения" - "Твоят час"

    Седмокласниците, участващи в проекта "Физиката - явления, закони, опити и наблюдения" с интерес изучават недостатъците на човешкото око - късогледство и далекогледство. Те демонстрираха придобитите нови знания пред своите родители и съвместно решаваха въпроса "Как да опазя зрението си?

Викторина за "Св. Валентин"

    В навечерието на празника "Св. Валентин" учениците от Iб клас изработиха картички "Обичам те", изрязваха, лепиха пяха и участваха във викторина с въпроси "Какво значи да обичам приятеля си? Какво значи да обичам сестричката си? и т.н. 

Европейската седмица на мобилността

    Европейската седмица на мобилността се провежда с цел да се насърчат модели на поведение, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално: да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и подобряване на качеството на живот на европейските граждани. Учениците от нашето училище изразиха своите позиции по проблема с табла и рисунки. В рисуките си показаха проблемни ситуации в движението по пътищата. Проведохме викторина „Толерантни на пътя”. Подготвихме и разгледахме презентации „Правилата опознай” и „Пътни знаци”. Целта беше учениците да разберат конфликтните ситуации на пътя. Включиха се и в инициативите организирани от община Монтана.

Защита при бедствия, аварии и катастрофи по проект ,,Твоят час”

    На 31.01.2017г. беше проведена поредната среща на ученици от І ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий”, участващи в клуб ,,Защита при бедствия, аварии и катастрофи”, с представители на Гражданска защита – Монтана. Учениците в групата, ръководени от г-жа Елка Станева, работят по проект ,,Твоят час” и с интерес се включиха в проведената дискусия по темите: ,,Биологично (бактериологично) заразяване. Правила за поведение и действия на учениците при бедствия, аварии и катастрофи” и ,,Земетресение. Правила за безопасно поведение при земетресение. Наводнение – причини за възникване и защита от наводнение”. Представени бяха и презентации по темите от г-жа Джина Берова, г-н Розко Ерменков и г-жа Ива Балканска.

    Изказваме своята благодарност към представителите на Гражданска защита за съдействието и интересно поднесената информация.


Copyright © 2015 All Rights Reserved.