1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Новини

Родителска среща

    Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Ръководството на Първо ОУ "Св.св Кирил и Методий" ви уведомява, че на 07.09.2017г. от 18 часа ще се проведе родителска среща. 

    Очакваме ви!

„Здравей Лято!“ - Втората публична изява по проект „Твоят час“

    „Здравей Лято!“- под този надслов протече Втората публична изява по проект „Твоят час“ на групите по интереси „Славееви песни“, „ В света на танца“, „ Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ и „Spelling Bee“. Тази продукция беше реализирана в залата на ОМД на 14.06.2017г.

    Под ръководството на г-жа Пенка Цветкова чаровните и талантливи деца на I ОУ гр. Монтана сътвориха истински празник. Изпратиха учебната година и посрещнаха лятото с любими песни и динамични и завладяващи танци.

    Илиян Илиев, ученик от групата по интереси „Spelling Bee“, с ръководител г-жа Елка Христова запозна присъстващите с успехите на групата.

    Учениците от отбора , участващи в групата по интереси „ Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ с ръководител г-жа Елка Станева, демонстрираха видовете защитни облекла за различните видове замърсявания: радиоактивно, химическо и биологическо. Представени бяха основни моменти от участието на отбора в ХV Национално състезание в гр. Бургас и класирането им на 3то място.

    С послание за попътен вятър и много бъдещи успехи бяха изпратени седмокласниците и осмокласниците на училището.

Още снимки от събитието в нашата галерия.

"Часът на математиката" - Твоят час

    На 09.05.2017г. в групата се проведе забавна викторина. Участниците, разделени на отбори, решаваха забавни логически задачи и показаха умения за екипна работа. На 30.05.2017г. се проведе публична изява "Математиката - забавна и интересна".

"Математиката не е много лесна, разбереш ли я става интересна" - проект Твоят час

    На 13.06.2017г бе проведена Представителна изява на Група "Математиката не е много лесна, разбереш ли я става интересна" при Първо Основно училище "Св.св. Кирил и Методий" в 17 часа в Мултимедийния кабинет.

    Събитието бе съпроводено от голям интерес, емоции и смях.

    Интересът бе както към презентацията, така и към задаваните задачи и надпреварата кой да излезе да решава задачите. Въпреки, че предложените решения не винаги бяха верни. Накрая завършихме с почерпка и всред смях и закачки направихме коментар на събитието.

"Математиката - лесна и интересна" - проект Твоят час

  С интерес учениците разгледаха презентацията за дейността на групата и  работиха по поставената задача за сглобяване на пъзел.

  В края на изявата трима ученици получиха грамоти за положеното старание през годината.

XХІХ Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ – Лозен.

    Учениците от І ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий”- гр. Монтана, ръководени от г-жа Елка Станева, взеха участие в XХІХ Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ от 2 до 4 юни 2017 г. в НУЛЦ БЧК – Лозен. Те показаха уменията си за оказване на първа долекарска помощ в различни ситуации – пътнотранспортно произшествие, промишлена авария, природно бедствие, битов инцидент и др. В състезанието бяха включени атрактивни демонстрации и състезателни игри.

 

Представителна изява на група с обучителни затруднения по Български език и литература и математика

Проект „Твоят час“:

Представителна изява на група с обучителни затруднения по Български език и литература и математика

    На 8 юни 2017 г. се проведе заключителната публична изява на групата по БЕЛ „Искам да пиша и чета!“ с ръководител Десислава Александрова , както и на групата по Математика „За да литнеш в небесата, за да плаваш по море, трябва братко ти да знаеш математика  добре “ с ръководител Диляна Каменова – дейност по обучителни интереси, реализирана в I ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в рамките на проект „Твоят час“ (G05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“).

    Проектът е за ученици от 5 клас със слаба мотивация и липса на умение за учене по БЕЛ, за да се преодолеят образователните дефицити на учениците в училище и повишаване на мотивацията им за учене. Участниците постигнаха напредък в овладяването на математическите знания и умения, обусловени от индивидуалните си интелектуални заложби. Учениците бяха мотивирани и удовлетворени от напредъка си.

    На изявата присъстваха ученици, учители, родители и гости в подкрепа на участниците. Някои получиха грамоти за успешно завършване на проекта. Директорът Албена Иванова поздрави групите за активната работа през годината и ефективно изпълнените задачите по проекта „Твоят час“.

„Химията – по лесна“ по проект „Твоят час”

    Групата за занимания по обучителни трудности „Химията – по лесна“ завърши работата си по проект „Твоят час” за тази учебна година.  

    За да се подпомогне работата по постигане на резултати в усвояването на химичните знания, но и за да се предизвика интерес към учебната работа и най-вече мотивация за успех, се наложи използване на разнообразни методи и форми на работа.

    На 13.06.2017г. се проведе представителната изява, на която учениците представиха своята дейност през годината.

    Представянето предизвика голям интерес и много емоции. Вниманието бе както към презентацията, която представи групата, така и към въпросите и упражненията, с които показаха напредъка си.

    В края на тържеството учениците получиха грамоти за успешна работа по проекта през учебната година.


Copyright © 2015 All Rights Reserved.